Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2023

ОКС Бакалавър

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88532 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88533 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88534 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88553 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Изобразително изкуство“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88538 – ключ за самозаписване: 1235

ОКС Магистър

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88535 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88536 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88537 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88525 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88546 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88547 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88548 – ключ за самозаписване: 1235