Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2024

ОКС Бакалавър

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103992 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103991 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103990 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103993 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Изобразително изкстуво“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104039 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Логопедия“, Държавен практико приложен изпит, юни 2024, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104032 – ключ за самозаписване: 1235

ОКС Магистър

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103989 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103988 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Логопедия“, Държавен практико приложен изпит, юни 2024, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104032 – ключ за самозаписване: 1235