Новини относно ситуацията с COVID-19

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 25 май 2020 г.

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета. (02.04.2020)

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета.

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Софийския университет № РД-19-139/13.03.2020 г. с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.