Новини относно ситуацията с COVID-19

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

РЕШЕНИЯ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФНОИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД–19-179 /21.05.2020 НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Филиална библиотека ФНОИ отваря от 1 юни при ограничен режим, спазване на стриктни здравно-хигиенни изисквания и онлайн предварителни заявки

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 25 май 2020 г.

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета. (02.04.2020)

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета.

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Софийския университет № РД-19-139/13.03.2020 г. с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.