Онлайн среща на ръководителите на Кариерните центрове на Стопански факултет и ФНОИ в СУ

На 15 април 2021 г. се проведе онлайн среща между доц. Боряна Богданова – ръководител на центъра за Кариерно развитие на Стопански факултет, и проф. Мира Цветкова-Арсова –  ръководител на центъра за Кариерно развитие на ФНОИ.
Бяха обсъдени различни възможности за съвместни кариерни събития между двата факултета, организиране на общи кариерни форуми, участия на студенти от единия факултет в кариерни дейности на другия факултет и пр. Беше поставено началото на едно добро бъдещо съвместно сътрудничество и бяха набелязани конкретни дейности, с които да започне общата работа в следващите месеци.
На снимката: момент от срещата между доц. Б.Богданова и проф. М. Цветкова-Арсова