ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЗА ПЪРВИ КУРС ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 1 ОКТОМВРИ 2021 г.

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика:

първа група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0000001 до ф.№ ЕА0000036  – зала 230, начало 13 ч.

втора група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0000037 до ф.№ ЕА0000072 –  зала 230, начало 15 ч.

трета група –  /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0000073 до края – зала 230, начало 17 ч.

Специалност Медийна педагогика и художествена комуникация

 13ч. зала 313

Специалност Начална училищна педагогика с чужд език :

първа група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0400001 до ф.№ ЕА0400024  – зала 601, начало 13 ч.

втора група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0400025 до края –  зала 601, начало 15 ч.

Специалност Предучилищна педагогика с чужд език –  зала 512, начало 13 ч.

Специалност Физическо възпитание и спорт:

първа група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0900001 до ф.№ ЕА0900025  – зала 601, начало 17 ч.

втора група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0900026 до края –  зала 403, начало 17 ч.

Специалност Специална педагогика – зала 301, начало 13 ч.

Специалност Логопедия:

първа група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0500001 до ф.№ ЕА0500026  – зала 301, начало 15 ч.

втора група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0500027 до края –  зала 301, начало 17 ч.

Специалност Социална педагогика:

първа група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0200001 до ф.№ ЕА0200025  – зала 403, начало 13 ч.

втора група – /разпределението по факултетни номера е направено без да се взима под внимание първата цифра от номера, т.е. започва се номера от ЕА/  от Ф. № ЕА0200026 до края –  зала 403, начало 15 ч.

Специалност Изобразително изкуство –  зала 512, начало 15 ч.

Специалност Музика – зала 400, начало 15 ч.

Специалност Графичен дизайн –  зала 607, начало 13 ч.

Специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура –  зала 400, начало 13 ч.