Отмяна на учебни занятия

Във връзка с провеждането на Втората научно-практическа конференция„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, организирана от Факултета по науки за образованието и изкуствата, учебните занятия на студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата на 11 и 12 ноември 2021 г. се ОТМЕНЯТ.