Официално откриване на учебната година 2022/2023 г.

График  за Официално откриване на учебната година 2022/2023 г. за първи курс на студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата на 03.10.2022 г. от 13,00 часа по специалности, адрес ул. „Шипченски проход 69А“

Предучилищна и начална училищна педагогика   – 230 зала

Начална училищна педагогика и чужд език – 301 зала

Предучилищна педагогика и чужд език – 500 зала

Физическо възпитание и спорт – 313 зала

Социална педагогика – 601 зала

Специална педагогика – 213 зала

Медийна педагогика и художествена комуникация – 302 зала

Логопедия  – 512 зала

Музикални мултимедийни технологии и тонрежисура – 403 зала

Музика – 403 зала

Изобразително изкуство – 310 зала

Графичен дизайн – 309 зала