Плащане на семестриални такси за 2020/2021 уч. г., летен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 05.01.-12.02. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay.При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат от касата за платена такса в студентската книжка и присъствено записване.

Записването в отдел „Студенти“  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Заверката на студентската книжка  в отдел „Студенти“  се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответнитакси.

Подробна информация
При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратора на СУСИ за Вашия факултет на адрес: v.eduard@fppse.uni-sofia.bg