Покана за Общо събрание на ФНОИ

На 31.10.2019 г. от 10,00 часа в зала 230

Се свиква

Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата

при следния дневен ред:

  1. Избор на Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управления на факултета и Комисия по провеждане на изборите.
  2. Избор на Комисия по атестирането.
  3. Избор на председател и зам. председател на ОС на ФНОИ.
  4. Отчетен доклад на Декана за мандатния период.
  5. Избор на Декан.
  6.  Избор на Факултетен съвет.

Регистрация на членовете на Общото събрание започва от 9,00 ч.

Кандидатури за Декан на ФНОИ, мандат 2019-2023:

проф. д-р Адриан Георгиев
доц. дпн Милен Замфиров