Присъствена среща за студентите в магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“

Присъствената среща за студентите от първи курс в магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ ще се проведе на 30 октомври, 2023 г. от 12.00 ч. в зала 403 във ФНОИ. Студентите, които не успеят да присъстват на срещата да се свържат с ръководителя на програмата на: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg