ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 г.

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвени разписи за обучение на студентите – задочно обучение за летен семестър на уч. 2020/2021 г.

Учебните занятия ще бъдат в периода от 25.01.2021г. до 21.02.2021г.

Разписите на учебните занятия за летния семестър ще бъдат качени на сайта на Факултета до 15.01.2021 г.