Програма “Млад учител“ на издателство Клет България предлага безплатни уебинари без получаване на кредити за начинаещи учители в сферата на предучилищното образование

Програмата „Млад учител“ е поредица от онлайн обучения, в които ментори с богат опит в преподаването, управлението и обучението на педагогически кадри ще дадат ценни насоки за развитието на начинаещите учители в сферата на предучилищното образование.
Обученията имат за цел да дадат важни напътствия в началото на професионалния път на учители с малък или никакъв стаж по специалниста, на студенти с педагогически профил, които имат желание да развиват себе си в професията, както и на всички останали действащи учители, които имат потребност от допълнителни напътствия за работата си.
Всяко едно от обученията ще разгледа различен аспект от работата на учителите в детската градина и подготвителните групи в училище. Ще бъдат дадени както методически, така и чисто практически насоки и примери от дългогодишната практика на лекторите в сферата на предучилищното образование. Темите са подбрани така, че да обхванат основните дейности, свързани с ежедневната работа на учителя с децата, родителите им. Менторите ще разгледат различните инструменти за случване на успешен учебен процес и ще дадат своите доказани във времето препоръки и примери.
Не пропускайте да направите своята регистрация за всяко едно от тях!
 
Програма „Млад учител“
за началото на професионалното развитие на учителите в детската градина
 
Дата: 14.11.2023 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Перспективи за професионално развитие на младия учител в детската градина
Лектор: Анна Йорданова, дългогодишен директор на ДГ Слънце, гр. Хасково, с богат опит в преподаването и управлението, обучител на действащи учители в сферата на предучилищното образование
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/perspektivi-za-profesionalno-razvitie-na-mladiya-uchitel-v-detskata-gradina/register

 
Дата: 12.12.2023 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Как да прилагаме творчески средствата в педагогическата ситуация
Лектор: Гергана Аврамова, психолог, Арт терапевт с богат опит в обучения на действащи учители, учители на деца в смесени групи, занимава се активно с повишаване на емоционалната компетентност чрез тренинг на деца с помощта на арт-терапевтични средства
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/kak-da-prilagame-tvorcheski-sredstvata-v-pedagogicheskata-situatsiya/register

 
Дата: 18.01.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Методика на организацията: „утринна среща"
Лектор: д-р Марияна Костадинова, директор на детска градина "Джани Родари", гр. Гоце Делчев, доктор е на педагогическите науки, обучител на действащи учители в системата на предучилищното образование
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/metodika-na-organizatsiyata-utrinna-srescha-/register

Дата: 21.02.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Специфика на детското портфолио
Лектор: доц. д-р Райна Захариева, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, работи върху проблемите на адаптирането на децата в предучилищна и училищна възраст и проследяването на постиженията в детското развитие. Автор и съавтор е на повече от 120 книги, студии и статии. В момента работи като консултант на учители и родители по въпроси, свързани с детското развитие и училищната готовност, и като лектор и обучител в различни образователни структури.
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/spetsifika-na-detskoto-portfolio/register  

Дата: 14.03.2024 г.
Начало: 13:30 ч.
Тема: Как да възпитаме деца с висок коефициент на емоционална интелигентност? (практически аспекти)
Лектор: Маргарита Врачовска, психолог, автор и консултант на образованелни издания, свързани с социално-психологическия тренинг на деца в зетската градина, себепознаването и себеизразяването
Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/kak-da-v-zpitame-detsa-s-visok-koefitsient-na-emotsionalna-inteligentnost-prakticheski-aspekti-/register

 Пълна информация на: 
https://klett.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-article536.html