ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАГИСТРИ – М. ОКТОМВРИ 2021 г.

Във връзка с ограничаване разпространението на Covid19, създалата се
усложнена обстановка в страната относно разпространението на вируса и
налагането на зелени сертификати в България от 21.10.2021 г., съгласно Заповед
на Декана на ФНОИ № 31/20.10.2021 г. се правят следните промени на
октомврийската държавна изпитна сесия – магистри:

 1. Отменят се държавните практико – приложни изпити /присъствени и
  неприсъствени/ на 27 и 28.10.2021 г. и писмените държавни изпити по
  специалността на 29 и 30.10.2021 г. на студентите от магистърските
  програми във ФНОИ за неопределено време.
 2. Защитите на дипломните работи ще се проведат в електронна среда
  /Мудъл/ на 2.11.2021 г.
  Дипломните работи за българските студенти в PDF формат и заявленията за
  допускане до защита се изпращат на електронен адрес на инспекторите учебна
  дейност: Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg ; Михаела
  Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg и Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-
  sofia.bg на 21 и 22.10.2021 г.
  Рецензиите на дипломните работи, дипломантите ще ги получат на посочен в
  заявлението е-мейл адрес.