ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

Във връзка с ограничаване разпространението на Covid19, създалата се
усложнена обстановка в страната относно, разпространението на вируса и
налагането на зелени сертификати в България от 21.10.2021 г., съгласно Заповед
на Декана на ФНОИ № 32/20.10.2021 г.:

  1. Всички учебни занятия от присъствена форма се променят в обучение чрез
    дистанционни средства в електронна среда, считано от 21.10.2021 г.;
  2. Защити на докторски дисертации, провеждане на научни журита по
    конкурси, провеждане на докторантски изпити, провеждане на катедрени и
    факултетни съвети става чрез дистанционни средства в електронна среда,
    считано от 21.10.2021 г.