Публична академична лекция

На 16.05.2022 г. от 14:30 часа в зала 230 на ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Диана Игнатова на тема „Невербални нарушения на ученето“