Публична академична лекция

На 15.05.2024 г. от 12:00 часа в  зала 213 на ФНОИ  ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Александър Ранев на тема „Позитивен подход при работа с деца с предизвикателно поведение.“