Публична лекция

3 юни (петък) в 313 ауд. от 9,15

Гост-лектор

проф. д-р Маркус Шренк

Педагогически университет Лудвигсбург

(партньор на ФНОИ по програма Еразъм+)

Тема: „Визуалното възприемане“ като тема в обучението по човекът и природата

Ще се радваме на Вашето присъствие.