Първа среща със студентите в ОКС Магистър „Специална педагогика“ и „Логопедия“

МП Логопедия – Iкурс,задочно обучение – 25.10.2023г., 13:00часа, зала 230 – ФНОИ
МП Специална педагогика -Iкурс,задочно обучение – 26.10.2023г., 15:00часа, зала 213 – ФНОИ
МП Специална педагогика и приобщаващо образование -Iкурс,редовно обучение – 26.10.2023г., 16:30ч. зала 213 – ФНОИ
МП Логопедия – Iкурс, редовно обучение – 30.10.2023г., 16:00часа, зала 213 – ФНОИ
МП Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието – Iкурс, редовно обучение – 03.11.2023г., 14:00часа, зала – ФНОИ
МП СП – Слухово-речева рехабилитация – Iкурс,задочно обучение – 02.11.2023г., 14:00часа, зала 301 – ФНОИ