Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Понеделник, сряда и петък:
10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

  1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
  2. Читалнята  работи със значително намален капацитет от работните места, като се осигурява дистанция.
  3. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
  4. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост – читателите изчакват извън библиотеките.
  5. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
  6. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност – да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.
  7.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
  8. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
  9. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.

При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 – завеждащ библиотека Бистра Дончева.