РАЗПИСИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС БАКАЛАВЪР ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

Летен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курс

Зимен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс