Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2021-2022 г.

Зимен семестър:

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – Първи поток

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – Втори поток

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) I поток – лекции / упражнения;

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) II поток – лекции / упражнения;