Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2021-2022 г.

Летен семестър:

Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности) I поток / II поток

Начална училищна педагогика  (за завършили други специалности), 1 курс, I поток

Начална училищна педагогика  (за завършили други специалности), 1 курс, II поток

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Педагогически съветник в училище

Начална училищна педагогика  (за завършили други специалности), 2 курс, I поток – лекции / упражнения;

Начална училищна педагогика  (за завършили други специалности), 2 курс, II поток – лекции / упражнения;

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ) – ПЪРВИ ПОТОК

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ) – ВТОРИ ПОТОК

Предучилищна педагогика (за завършили други специалности) – 2 семестър – Първи поток / Втори поток

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – 4 семестър – Първи поток / Втори поток

МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА В ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ (на английски език)

Логопедия (за завършили други специалности), I курс

Логопедия (за завършили други специалности), II курс

Слухово-речева рехабилитация (за завършили Специална педагогика и други педагогически специалности)

Специална педагогика (за завършили други специалности)“ , I курс

Специална педагогика (за завършили други специалности)“ , 2-ри курс

Зимен семестър:

Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКАТА В ДИГИТАЛНОТО ОБЩЕСТВО

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ) – ПЪРВИ ПОТОК

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ) – ВТОРИ ПОТОК

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ) – ПЪРВИ ПОТОК

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ) – ВТОРИ ПОТОК

МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – 1 курс, 1 семестър

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) I поток

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) II поток

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности) I поток – лекции / упражнения;

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности) II поток – лекции / упражнения;

Педагогически съветник в училище

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита
професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка) – I семестър

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – Първи поток

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – Втори поток

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) I поток – лекции / упражнения;

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) II поток – лекции / упражнения;

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове – III семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – 2 курс, III семестър