Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Зимен семестър:

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър) – ЛЕКЦИИ за първи и за втори поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър)УПРАЖНЕНИЯ за първи и за втори поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър) – първи поток, втори поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ (2 курс, 3-ти семестър)

магистърска програма „Монтесори педагогиката в дигиталното общество“

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“

магистърска програма „Приобщаващо образование“

магистърска програма „Предучилищна педагогика(за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове” за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка)

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”(за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)

магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (I курс, I семестър) – 1 поток, 2 поток