Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Летен семестър:

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”

магистърска програма „Специална педагогика(за завършили други специалности)“, I курс

магистърска програма „Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма Начална училищна педагогика – за завършили други специалности, 1 курс, летен семестър1 поток, 2 поток

магистърска програма Начална училищна педагогика – за завършили други специалности, 2 курс, летен семестър, за І и ІІ поток – лекции и упражнения

магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 2 семестър – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“ – 2 семестър 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“ – 4 семестър 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“

магистърска програма „Приобщаващо образование“

магистърска програма „Специална педагогика“ – 4 семестър

магистърска програма „Монтесори педагогиката в дигиталното общество“

магистърска програма „Педагогически съветник в училище“

Зимен семестър:

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър) – ЛЕКЦИИ за първи и за втори поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър)УПРАЖНЕНИЯ за първи и за втори поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3-ти семестър) – първи поток, втори поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ (2 курс, 3-ти семестър)

магистърска програма „Монтесори педагогиката в дигиталното общество“

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“

магистърска програма „Приобщаващо образование“

магистърска програма „Предучилищна педагогика(за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове” за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка)

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”(за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)

магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“ – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (I курс, I семестър) – 1 поток, 2 поток

Слухово-речева рехабилитация (за завършили Специална педагогика и други педагогически специалности)

магистърска програма „Специална педагогика(за завършили други специалности)“ , II курс, ТРЕТИ семестър

Магистърска програма „Педагогика на зрително затруднените“ (задочно обучение) – I семестър , (3 семестъра)

магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“, задочно обучение, 1 семестър

магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“, задочно обучение, 3 семестър

магистърска програма „ЛОГОПЕДИЯ”, I курс