Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Зимен семестър:

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (1 курс, 1 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”(за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка) (2 курс, 3 семестър)