Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Летен семестър:

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ първи курс, втори семестър

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“ – 1 курс, 2 семестър

магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, I курс, II семестър

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), I курс

магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ (1 курс, 2 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Педагогически съветник в училище“

магистърска програма „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, I курс, задочно обучение, втори семестър

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 4 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (1 курс, 2 семестър) – 1 и 2 поток, лекции и упражнения

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), II курс

магистърска програма „Специална педагогика“, II курс, 4 семестър

магистърска програма „Предучилищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ (1 курс, 2 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (1 курс, 2 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 4 семестър) – 1 поток, 2 поток

Зимен семестър:

магистърска програма „Педагогически съветник в училище“

магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, I курс, I семестър

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (1 курс, 1 семестър) – 1 и 2 поток

магистърска програма „Специална педагогика(за завършили други специалности)“, I курс, задочно обучение, първи семестър

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), I курс

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ първи курс, първи семестър

магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ (1 курс, 1 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програмаМонтесори педагогиката в дигиталното общество“ – 1 курс, 1 семестър

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“ – 1 курс, 1 семестър

магистърска програма „Предучилищна педагогика – за завършили други специалности“ (1 курс, 1 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ (1 курс, 1 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения“ – 2 курс, 3 семестър

магистърска програма „Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (2 курс, 3 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Предучилищна педагогика“ – за завършили други специалности (1 курс, 1 семестър) – 1 поток, 2 поток

магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове”(за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка) (2 курс, 3 семестър)

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), II курс

магистърска програма „Специална педагогика(за завършили други специалности)“, II курс

магистърска програма „Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания“, 3 семестър

Магистърска програма „Педагогика на зрително затруднените“ – IІІ семестър