Разписи редовно обучение, ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Летен семестър

Магистърска програма:  Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

Магистърска програма „Образователни науки и интеркултурно възпитание“

Магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“

Магистърска програма „Графичен дизайн“ – 2 семестъра

Зимен семестър

Магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“

Магистърска програма „Образователни науки и интеркултурно възпитание“

магистърска програма „Жестов език в образованието“, редовно обучение, първи семестър

магистърска програма „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО” I курс

Master program “Special Education” (for graduates in special education and other pedagogical specialties) – 3 semesters, full time october 2022/2023, first semester, I regularly training

Master program “Special Education” (for graduates in special education and other pedagogical specialties) – 3 semesters, full time october 2022/2023, third semester, regularly training