Разписи редовно обучение, ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Летен семестър

Магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“

Магистърска програма „Образователни науки и интеркултурно възпитание“, 1 курс, I семестър

Магистърска програма „Логопедия“, 1 курс II семестър

Магистърска програма „Специална педагогика и приобщаващо образование“, 1 курс II семестър

Магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“, 1 курс II семестър

Магистърска програма „Специална педагогика“ обучение на английски език, 1 курс II семестър

Магистърска програма “Спортни дейности и туризъм”

Зимен семестър

Магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“, 1 курс I семестър

Магистърска програма „Логопедия“, 1 курс I семестър

Магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“, 2 курс III семестър

Магистърска програма “Спортни дейности и туризъм”, 1 курс

Магистърска програма „Специална педагогика“, 2 курс III семестър

Магистърска програма „Специална педагогика и приобщаващо образование“, 1 курс I семестър

Магистърска програма „Специална педагогика“ обучение на английски език, 2 курс III семестър

Магистърска програма „Специална педагогика“ обучение на английски език, 1 курс I семестър

магистърска програма „Аудиовизуален дизайн“ – 1 сем

магистърска програма „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА–РЪКОВОДСТВО НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ