Разпределение на студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за други специалности – 4 семестъра по потоци и групи

1 ПОТОК:

1 ГРУПА  – от фак. № … ЕА4010315 до фак. № ….ЕА4010337;

2 ГРУПА – от фак. № … ЕА4010338 до фак. № ….ЕА4010360;

3 ГРУПА – от фак. № … ЕА4010361 до фак. № ….ЕА4010382;

2 ПОТОК:

4 ГРУПА – от фак. № … ЕА4010383 до фак. № ….ЕА4010405;

5 ГРУПА – от фак. № … ЕА4010406 до фак. № ….ЕА4010428;

6 ГРУПА – от фак. № …ЕА4010429 до края

Присъствените срещи ще се проведат, както следва:

27.10.2023 г. от 14 ч. за първи поток в зала 230;

27.10.2023 г. от 15 ч. за втори поток в зала 230.