Разпределение на студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност – 2 семестъра по потоци и групи

1 ПОТОК

1 ГРУПА  – от фак. № … ЕА4020305 до фак. № ….ЕА4020324;

2 ГРУПА – от фак. № … ЕА4020325 до фак. № ….ЕА4020344;

3 ГРУПА – от фак. № … ЕА4020345 до фак. № ….ЕА4020363;

2 ПОТОК

4 ГРУПА – от фак. № … ЕА4020364 до фак. № ….ЕА4020383;

5 ГРУПА – от фак. № … ЕА4020384 до фак. № ….ЕА4020402;

6 ГРУПА – от фак. № …ЕА4020403 до края

Присъствената среща ще се проведе  за 1 и 2 поток на 10.11.2023 г. от 15 ч. в зала 230