Резултати от държавната изпитна сесия, м. юни, 2021 г.

Уважаеми колеги,
Резултатите от държавната изпитна сесия, м. юли, 2020 г., може да видите в Системата Мудъл ТУК.