РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град търси да назначи логопед на пълен щат

РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град търси да назначи на пълен щат ЛОГОПЕД от м.януари 2023. 
Изискване: 3 или 4 курс логопедия или магистърска програма в същото направление. 
При интерес изпратете автобиография на: hr@rcsf.bg