Сдружение SOS Детски селища БългарияТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Учител в Частна детска градина „Дренчета“

Сдружение SOS Детски селища България ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ Учител в Частна детска градина „Дренчета“ ЕООД, дружество на Сдружение SOS Детски селища България

Изисквания към кандидатите:

 Образователни и професионални:

§  Бакалавър или Магистър с професионална квалификация по Педагогика,  специалност Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика или Детски учител. Допускат се кандидатури и от студенти III или IV курс по тези специалности.

§  Трудов стаж –  може да е предимство, но не е задължителен

§  Здравна книжка, заверена в РЗИ

§  Шофьорска правоспособност и ползването на английски език са предимство

Личностни качества:

  • Педагогически подход и разбиране потребностите и правата на децата
  • Добра комуникативна култура и умения за работа в екип
  • Умения за организиране и планиране на времето
  • Стриктност и точност при изпълнение на поставените задачи
  • Енергичност и отговорност
  • Инициативност за научаване на нови неща

Работното място е в SOS Детско селище, с. Дрен.

Като нов член на екипа ще започнете с въвеждане в спецификата на основните дейности  и ще се запознаете с конкретните изисквания към позицията. Работи се в разновъзрастова група, до 12 деца.  Ще имате пълната подкрепа на ръководството и екипа. Организацията оценява, стимулира и подкрепя всеки сътрудник в стремежа му да се развива и израства професионално.

За контакти: тел. 088 599 9711. Документи – учителско портфолио или CV, и мотивационно писмо се подават на е-мейл адрес:  anelia.rogelova@sosbg.org.

Краен срок за кандидатстване  30.04.2024 г.

Ще се установи връзка само с одобрените по документи кандидати.