СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЖАТ ПРИСЪСТВЕНИ ИЗПИТИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

СПЕЦИАЛНОСТ ПНУП

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Математика     Проф. д-р  Здравка Лалчев
2. Психология /педагогическа/   гл. ас. д-р В. Баничанска
3. Педагогика /дидактика/   Доц. д-р Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. ИД – Философска антропология   Проф. дфн Валери Динев

СПЕЦИАЛНОСТ  СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Дидактология доц. Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Професионално ориентиране и кариерно развитие проф. Снежана Илиева

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Невропсихология и патопсихология проф. д-р Цанка Попзлатева
2. Възрастова психология на типичното и атипичното развитие проф. д-р Цанка Попзлатева  
5. Очни блести доц. д-р Анна Попова