Среща между представители на факултетните кариерни центрове и проф. Соня Милева на 3 юни 2024 г.

На 3 юни 2024 г. от 15 ч. в Заседателна зала 2 на Ректората се проведе среща между представители на факултетните кариерни центрове и проф. Соня Милева – зам. ректор на СУ. Срещата протече при следния дневен ред:
1.    Предстоящо изготвяне на правилник за регулиране на организацията и дейностите по кариерно развитие на студенти и алумни в Софийски университет.
2.    Преразглеждане на заповед № РД19-665/22.11.2011 за публикуване на обяви от фирми, чиято основна дейност е подбор на персонал
3.    Изготвяне на график за подаване на информация за Календар на кариерните събития.
4.    Сътрудничество с телевизия Алма Матер.
5.  Обсъждане на създадената специализирана секция в официалния сайт на университета и поддържане на актуална информация за кариерни събития и форуми.
6. Разни

Бе сформирана работна група по изготвяне на правилник за регулиране на организацията и дейностите по кариерно развитие в СУ, в която бяха включени 8 представители на различни факултети. От ФНОИ в работната група бе включена проф. М. Цветкова-Арсова.