Среща на представителите на кариерните центрове към факултетите на СУ

На  7 ноември 2022 г. в Ректората се проведе среща на представителите на кариерните центрове към факултетите на СУ.

Бяха представени добри практики, бе разказано как действат и функционират отделните кариерни центрове съобразно спецификата на различните факултети и специалности.

Бяха споделени идеи, намерения и инициативи за настоящата академична година, които да влязат в общ календар на кариерното развитие на СУ.

От страна на ФНОИ също бяха заявени намерения за кариерни събития и инициативи, сред които провеждане на кариерно събитие с първокурсниците от факултета, на което да бъде разказано за дейността на кариерния център съвместно с кариерния център в Ректората, да бъдат обяснени и посочени неговите възможности и функции, за да могат те още от самото начало на обучението си да ползват ефективно предлаганите разнообразни кариерни възможности, както и на друго кариерно събитие за останалите студенти от факултета – тип уоркшоп, посветено на практически умения за явяване на интервю за работа, подготовка на документи за кандидатстване за работа и др.