Срокове за подаване на текстове за списания на ФНОИ

Колеги, 

Интернет страниците на новосъздадените списания на ФНОИ (“Педагогически изследвания”, „Специална педагогика и логопедия“ и „Визуални изкуства и музика”) вече са активни, като срокът за подаване на текстове е  до 30 юни 2020 г. 

Заявките могат да бъдат подавани през системата на съответните списания или на имейлите на изданията, посочени в контактите. Заявените  текстове подлежат на анонимно рецензиране.