Стажантска програма за студенти от 2, 3 и 4 курс от специалност Специална педагогика.

Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – София град, обявява 6 месечна платена стажантска програма.
Срок за кандидатстване – 13 декември 2019 г.