Стажантска програма за 2, 3 и 4 курс от специалност Логопедия!

Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – София град предлага 6-месечна платена стажантска програма за логопеди.
Срок на кандидатстване – 13 декември 2019 г.