Стажантска програма към Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общината е институцията, която е най-близо до хората, проблемите, желанията и изискванията им. В последните години местните власти изпитват все по-голяма необходимост от привличането на нови специалисти със свежи идеи и дигитално мислене. Това показва големият интерес на общините
към Стажантската програма на НСОРБ https://www.namrb.org/stazantska-programa Стажовете, предлагани от общините, са в различни направления, продължителност и форма – присъствени или онлайн, възлагане на проектни задачи и др.

НСОРБ създаде фейсбук група „СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ“, в която информацията ще се актуализира ежедневно. Присъедините се към нея на следния линк: https://www.facebook.com/groups/417797666694538

Евгения Немска – Началник на кабинета на изпълнителния директор Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68, GSM: 0882 027 406

e-mail: e.nemska@namrb.org

site: www.namrb.org 

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996