Допълнителна информация за Студентски практики – фаза 2.

Студентски практики – фаза 2 е проект на Министерството на образованието и науката. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е партньор в проекта, което дава възможност на всички студенти да осъществят платен стаж от 240 астрономически часа. Възнаграждението е в размер на 600лв и се усвоява след успешно реализирана работа.
За повече информация относно възможностите за включване:
Функционален експерт за ФНОИ – ас. д-р Мария Валявичарска
Контакт: 0887 592 273
Имейл: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време за студенти:  Понеделник от 14-16ч.Четвъртък от 11-13ч.
https://praktiki.mon.bg/

РЪКОВОДСТВА

1. Ръководство за студенти
2. Ръководство за академични наставници
3. Декларация за COVID – 19 за кандидатсващи студенти