стипендии на МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ в сътрудничество с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват 
К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България 
през учебната 2023-2024 година  
Основни изисквания към кандидатите:
Да са студенти в първи курс през учебната 2023-2024 г;
Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
Да имат успех от кандидат-студентски изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от 4.50.
Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.
Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията
или да ги изпратите и по пощата/куриер на адреса на Фондацията
(бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784)
с клеймо не по-късно от 24 ноември 2023 г. 
Документи по електронна поща не се приемат!
Подаването на документите не е задължително да става лично.