Студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП

Деканското ръководство на ФНОИ изказва специална благодарност на Антоанета Атанасова, Антон Иванов, Румяна  Богданова и Стела Димова – студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ, които в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП и оказваха психологическа подкрепа на нуждаещи се групи. Така не само изразиха съпричастността си към борбата срещу коронавируса COVID-19, но и се включиха в процеса. Сега в ситуацията на извънредна епидемична обстановка, Този и всички останали примери могат да станат източник на вдъхновение за това как всеки може да допринесе за по-ефективното преминаване през нея.