Студентски стажове в държавната администрация

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната
администрация.
По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа.
В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални
направления в 73 структури на държавната администрация. Предлагат се стажове и по Педагогика и Педагогика на обучението по.....
Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9-ти май 2021 г.
Имейл: staj@government.bg
Портал: http://staj.government.bg/