СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 05.11.2020 г. (четвъртък) ще бъдат проведени присъствени срещи относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) при следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.30 часа
ТРЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.00 часа
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.30 часа
ПЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.00 часа
ШЕСТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.30 часа

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.