Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000 г. за насърчаване на образователната и научната им дейност е необходимо всички допустими редовни докторанти, получили апликационната форма по имейл, да я попълнят и депозират на хартиен носител в срок от 18.02.2020 г. до 28.02.2020 г., между 14.00 ч. и 16.00 ч., в кабинет 222 при инспектор Петя Русева, а електронния  вариант да изпратят на адрес p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg.