Съобщение

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2023 г. ще се обслужват с намалено работно време от 10 ч. до 15 ч.

Уверения за прехвърляне на студенти в ОКС „бакалавър“ ще се издават в периода от 25.08.2023 г. до 31.08.2023 г. от 10 ч. до 16 ч..