Съобщение

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ЗАПОЧНАЛ ПРЕЗ НОЕМВРИ, 2018, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.09.2019 В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.