СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със записването на новоприетите магистри на 11, 12 и 13 октомври 2021 г., администрацията на Факултета ще обслужва само новозаписани студенти магистри.