ТРЕТИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СИМПОЗИУМ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, 7−8 октомври 2021 г.

Симпозиумът се посвещава на 30-годишнината на специалност „Социална педагогика“ в България и 25-годишнината на катедра „Социална педагогика и социално дело” в Софийския университет

Дати: 7−8 октомври 2021 г.

Място: Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на нашето юбилейно академично събитие.
Тематичните направления на симпозиума са:

  1. Теория и история на социалната педагогика и социалното дело в България и по света – традиции и съвременност.
  2. Приложни полета на социалната педагогика и социалното дело – развитие и перспективи.

Симпозиумът ще се проведе на 7 и 8 октомври 2021 г. в Аулата на Ректората на Софийския университет:

7 октомври от 13:00 до 18:30 ч. (регистрация от 12:00 до 13:00 ч.)

8 октомври от 9:30 до 12:30 ч. (регистрация от 9:00 ч.)

Каним Ви и на коктейла на 7 октомври от 19:00 ч. в ресторант „Алма Матер”.

Срокът за изпращане на формуляр за регистрация, както и за предаване на доклад е 3.09.2021 г. Формуляр за регистрация: https://forms.gle/8j4oF6pjrBdje5zz6

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сп. „Педагогика” или електронното списание „Педагогически и социални изследвания”. Изискванията към авторите са на следния линк: https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogy/za-avtorite/ .

До 15.09.2021 г. ще получите обратна връзка за докладите.

Не се изисква такса за участие в симпозиума!

За контакти:

гл. ас. д-р Цветослав Николов, е-mail: symposium-spsd@fnoi.uni-sofia.bg

Организационен комитетНаучен комитет
Проф. дпн Милен Замфиров (декан)Проф. дпн Николай Попов
Доц. д-р Маргарита Бакрачева (зам.−декан)Проф. дпн Клавдия Сапунджиева
Доц. Милена Блажиева (зам.−декан)Проф. д-р Нели Бояджиева
Проф. дпн Николай ПоповПроф. д-р Нели Петрова
Проф. дпн Клавдия СапунджиеваПроф. д-р Цецка Коларова
Проф. д-р Нели БояджиеваДоц. д-р Маргарита Бакрачева
Проф. д-р Нели ПетроваДоц. д-р Стефан Стефанов
Проф. д-р Цецка КолароваДоц. д-р Марина Пиронкова
Доц. д-р Стефан СтефановДоц. д-р Коста Герджиков
Доц. д-р Марина Пиронкова 
Гл. ас. д-р Александър Ранев 
Гл. ас. д-р Цветослав Николов 
Гл. ас. д-р Яна Станева 
Гл. ас. д-р Пламен Минчев 
Ас. Красимир Костов