Търси се логопед за работа в Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“, град Елин Пелин

Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“, град Елин Пелин търси да назначи „Логопед“ на пълен работен ден от 10:00 – 18:00 часа.

Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“ се намира на 30 мин. пътуване от центъра на София. Разполага с модерна сграда, напълно оборудван самостоятелен логопедичен кабинет и сензорна зала. Екипът на Център за социална рехабилитация и интеграция „ТАЛАНТИ И ИНОВАЦИИ“ се състои от квалифицирани специалисти: психолози, кинезитерапевти, социални педагози, трудотерапевти, педагози и възпитатели.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Завършено висше образование /магистър или бакалавър/ специалност „Логопедия“ или завършващ бакалавър /семестриално преминал 3 курс/;
 •  Да организира и осъществява индивидуална и групова логопедична работа в зависимост от възрастовия и индивидуалния потенциал на децата с комуникативни нарушения, като прилага знанията за етиологията, симптоматиката, диагностиката, диференциалната диагностика на нарушенията и средствата за тяхното преодоляване;
 • Умения за работа в екип. Активно сътрудничество с останалите специалисти за преценката на потенциала на децата с увреждания и с езикови и говорни нарушения и в разработването на програмите за социална рехабилитация и интеграция;
 • Да притежава теоретична и практическа подготовка за провеждане на консултации и превантивна дейност по проблемите, свързани с появата и преодоляването на речевите нарушения;
 • Да притежава теоретична и практическа подготовка за ръководене на интегрирането на семействата на потребителите на Центъра с комуникативни нарушения в логопедичната работа;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Да провежда обследване с потребителите, нуждаещи се от логопедична намеса
 • Да диагностицира нарушението и да прогнозира резултатите;
 • Да изготвя план за работа, да прилага техники и методи, аналогични на нарушението
 • Да консултира семействата на потребителите;
 • Да поддържа контакт с другите специалисти и да изготвя своевременно отчети за резултатите от работата с всеки потребител;
 • Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с потребителите за повишаване на комуникативността им;
 • Да води необходимата документация и отчетност;

Ако Вие имате желание да бъдете част от екип от професионалисти, работещи със сърце, за подпомагането на интеграцията и рехабилитацията на деца – изпратете своето СV и актуална снимка на адрес: talantiiinovatsii@gmail.com ; Телефон за контакти: 088 8884787