Уважаеми абсолвенти от Випуск 2019 г. – бакалавърска степен

Получаването на дипломите за степен бакалавър на студентите, дипломирани през 2019 г. ще се проведе на 11.02.2020 г. от 11 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Всички абсолвенти трябва да бъдат пред Аулата на 11.02.2020 г. в 9 часа за получаване на тогите. Потвърждаване за присъствие на Промоцията на Випуск 2019 се прави при инспекторите студенти на ФНОИ до 27.01.2019 г.