Уебинари за студенти

Уважаеми колеги,

Във връзка с направени проучвания и изразени чрез тях очаквания ще бъдат организирани уебинари за студенти.  

Студентите могат да се запишат до 3.06 (сряда), 12:00 часа (на обяд) на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/mod/questionnaire/preview.php?id=56 за участие в следните уебинари: 

Проблеми, свързани с авторството и автентичността на студентите при изпитване. Нормативни, технологични и педагогически аспекти на феномена плагиатство, четвъртък, 4.06.2020 г. (четвъртък), 14 часа

Мудъл за студенти, петък, 5.06.2020 г. (петък), 17 часа

Първите 80 записали се ще получат връзка към конкретния уебинар допълнително. Достъп до записи от уебинарите ще бъдат предоставен на всички студенти в последствие. Уебинарите имат отношение към предстоящите семестриални писмени изпити и изпити във виртуална класна стая, както и защити на магистърски тези  и за студентите е важно да се познават технологичните, педагогически и нормативите аспекти на измамите и плагиатството при онлайн изпитване, за да избегнат негативни за тях последици от тези изпити.